آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

0
دقیقه آموزش کاربردی
0
عدد دوره آموزشی
0
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره‌های آموزشی

اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی

تاریخ برگزاری: 30 آبان و 2 آذر (آنلاین)

ساعت برگزاری:  17:30 الی 20:30

تاریخ برگزاری: 30 آبان و 2 آذر 1401
group0
695000 تومان

دوره آنلاین “مسائل و نکات حقوقی در تنظیم قراردادها”

تاریخ برگزاری: 13 و 15 و 20 و22 آذر 1401

روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 16 الی 19

تاریخ برگزاری: 13 و 15 و 20 و 22 آذر
group0
1500000 تومان

چالش های قضایی در دعاوی پیمانکاری

تاریخ برگزاری: 10 و 11 آذر

ساعت: 16 الی 19

تاریخ برگزاری: 10 و 11 آذر
group0
795000 تومان

فسخ و خاتمه پیمان

تاریخ برگزاری: 7 و 8 آذر (دوشنبه و سه شنبه)

ساعت:16 الی 19

تاریخ برگزاری: 7 و 8 آذر
group0
795000 تومان

نحوه پیشگیری از جرائم بیمه ای در قراردادها

تاریخ برگزاری: 3و 4 آذر

ساعت:16 الی 19 (پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 3 و 4 آذر
group0
795000 تومان

آنالیز تاخیرات و ادعاهای ناشی از آن

تاریخ برگزاری: 3 و 4 آذر 1401

ساعت:10 الی 13 (پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 3 و 4 آذر
group0
795000 تومان

تغییر مقادیر، کارجدید و قیمت جدید

تاریخ برگزاری:26 و 27 آبان 1401 (پنجشنبه و جمعه)

ساعت: 16 الی 19

تاریخ برگزاری: 26 و 27 آبان
group0
795000 تومان

ارزیابی کیفی و فنی- بازرگانی در مناقصه

تاریخ برگزاری: 26 و 27 آبان 1401 (پنجشنبه و جمعه)

ساعت: 10 الی 13

تاریخ برگزاری: 26 و 27 آبان
group0
795000 تومان