آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

0
دقیقه آموزش کاربردی
0
عدد دوره آموزشی
0
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره‌های آموزشی

تاریخ برگزاری: 25 خرداد الی 31شهریور 1402
group0
13750000 تومان

تضامین و مالیات در قراردادها

تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر 1402

تاریخ برگزاری: 15 و 16 تیر1402
group0
795000 تومان

نحوه برگزاری و شرکت در مناقصه

تاریخ برگزاری: 8 و 9 تیر 1402

تاریخ برگزاری: 8 و 9 تیر 1402
group0
795000 تومان

بیمه در قراردادها

تاریخ برگزاری: 1 و 2 تیر 1402

تاریخ برگزاری: 1 و 2 تیر 1402
group0
795000 تومان

مبانی پیمان و انواع قراردادها

تاریخ برگزاری:25 و 26 خرداد 1402

تاریخ برگزاری: 25 و 26 خرداد 1402
group0
795000 تومان

امور پیمان و رسیدگی

تاریخ برگزاری: 25 و 26 اسفند 1401

تاریخ برگزاری: 25 و 26 اسفند 1401
group0
795000 تومان

اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی

تاریخ برگزاری: 30 آبان و 2 آذر (آنلاین)

ساعت برگزاری:  17:30 الی 20:30

تاریخ برگزاری: 30 آبان و 2 آذر 1401
group0
695000 تومان

اصول تهیه و تنظیم قراردادها

شروع دوره: یکشنبه 17 مهر (آنلاین)

روز برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها (ساعت 17:30 الی 20:30)

group0
رایگان!