آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

0
دقیقه آموزش کاربردی
0
عدد دوره آموزشی
0
نفر ثبت نام در دوره

بهترین دوره‌های آموزشی

فسخ و خاتمه پیمان ( تشریح و تفسیر ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان )

دوره آنلاین فسخ و خاتمه پیمان مدرس: دکتر امید امیری | تاریخ برگزاری: 16 و 17 و 18 اسفند |…

تاریخ برگزاری: 16 و 17 و 18 اسفند
group0
2800000 تومان

ادعاهای قراردادی

تاریخ برگزاری: ۱۷ و ۱۸ اسفند | ساعت 10 الی 13

تاریخ برگزاری: 17 و ۱۸ اسفند (پنجشنبه و جمعه)
group0
1800000 تومان

آنالیز تاخیرات پروژه

تاریخ برگزاری: 10 و 11 اسفند

تاریخ برگزاری: 10 و ۱۱ اسفند
group0
1650000 تومان
تاریخ برگزاری: 3 و 4 اسفند
group0
1650000 تومان

قرارداد خدمات مشاوره

تاریخ برگزاری:26 بهمن | 4ساعت | ساعت 9 الی 13

تاریخ برگزاری: 26 بهمن (پنجشنبه)
group0
1200000 تومان

نکات شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱

تاریخ برگزاری: 19 و 20 بهمن | 6 ساعت | ساعت 16 الی 19

تاریخ برگزاری: 19 و 20 بهمن
group0
1650000 تومان

تنظیم قراردادهای BOT

تاریخ برگزاری: 19 و 20 بهمن ( پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 19 و 20 بهمن
group0
1650000 تومان

دوره کاربردی «از مناقصه تا ادعا»

تاریخ برگزاری: 10 بهمن لغایت 18 اسفند | 42 ساعت

با ارائه ۵ استاد برجسته کشور

تاریخ برگزاری: 10 بهمن لغایت 18 اسفند
group0
8950000 تومان