مشاهده همه 6 نتیجه

دوره آموزشی آنلاین “تنظیم قرارداد BOT”

دوره آموزشی آنلاین “تنظیم قرارداد BOT” تاریخ برگزاری: 27 و 28 مرداد 1401 تکرار دوره: 3 و 4 شهریور 1401 …

group0
795000 تومان

دوره آموزشی آنلاین “حل اختلاف و داوری در شورای عالی فنی کشور”

دوره آموزشی آنلاین “حل اختلاف و داوری در شورای عالی فنی کشور” تاریخ برگزاری: 24 شهریور 1401 تکرار دوره: 25…

تاریخ برگزاری: 24شهریور / تکرار: 25 شهریور
group0
395000 تومان

دوره آنلاین “ادعاهای قراردادی”

دوره آموزشی آنلاین “ادعاهای قراردادی” تاریخ برگزاری: 10 و 11 شهریور 1401 تکرار دوره: 17 و 18 شهریور 1401  مدرس:…

تاریخ برگزاری: 10 و 11 شهریور / 17 و 18 شهریور
group0
795000 تومان

دوره آنلاین “اسناد مناقصه و نحوه پیشنهاد قیمت”

دوره آنلاین “اسناد مناقصه و نحوه پیشنهاد قیمت” تاریخ برگزاری: 27 و 28 مرداد 1401 مدرس: دکتر محمدرضا افشار روزهای…

تاریخ برگزاری: 27 و 28 مرداد 1401
group0
895000 تومان

دوره آنلاین “اصول و مبانی مدیریت پیمان”

دوره آنلاین “اصول و مبانی مدیریت پیمان” تاریخ برگزاری: 26 مرداد1401 مدرس: دکتر امید امیری روز برگزاری: چهارشنبه ( ساعت:…

تاریخ برگزاری: 26مرداد
group0
450000 تومان

دوره آنلاین “قرارداد EPC”

دوره آموزشی آنلاین ” قرارداد EPC” تاریخ برگزاری: 27 و 28 مرداد 1401 تکرار دوره: 3 و 4 شهریور 1401  روزهای برگزاری:…

تاریخ برگزاری: 27 و 28 مرداد 1401 / 3 و 4 شهریور 1401
group0
795000 تومان