مشاهده همه 2 نتیجه

از مناقصه تا ادعا

گروه مطالعات نظام پيمانکاري با همکاري دانشگاه تهران مجموعه دوره های آموزشی تخصصی حوزه قراردادهای پیمانکاری با عنوان  دوره جامع…

تاریخ برگزاری: 29 بهمن و 6 اسفند
group0
1200 تومان

هشتمین دوره جامع مدیریت قرار دادها

فشرده و کاربردي “از مناقصه تا ادعا” با تاکيد بر حوزه قراردادها  می باشد که بصورت فشرده و کاربردی مطالب…

تاریخ برگزاری: 1 اسفند 1400
group0
12000 تومان