مشاهده همه 7 نتیجه

از مناقصه تا حل اختلاف

  • با ارائه 7 استاد برجسته کشور
  • شروع دوره: 6 بهمن 1401
  • کل دوره 42 ساعت میباشد: شامل 6 درس تخصصی
  • روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها (ساعت:16 الی 19)
تاریخ برگزاری: 6 بهمن الی 19 اسفند
group0
5450000 تومان

تعدیل

تاریخ برگزاری: 28 بهمن 1401

ساعت برگزاری: 10 الی 13

تاریخ برگزاری: 28 بهمن 1401
group0
400000 تومان

دهمین دوره جامع مدیریت قرارداد

شروع ترم: 24 آذر 1401(مدت زمان دوره:90ساعت)

ساعت 10 الی 13 (پنجشنبه ها و جمعه ها)

تاریخ برگزاری: 24 آذر 1401
group0
10750000 تومان

شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

تاریخ برگزاری: 13 و 14 بهمن (پنجشنبه و جمعه)

ساعت برگزاری:16 الی 19

تاریخ برگزاری: 13 و 14 بهمن
group0
795000 تومان

فهرست بها، متره، برآورد و صورت وضعیت

تاریخ برگزاری: 13 و 14 بهمن 1401
ساعت: 10 الی 13 / 16 الی 19 (پنجشنبه و جمعه)

مدرس: دکتر امید امیری

تاریخ برگزاری: 13 و 14 بهمن
group0
1200000 تومان

قرارداد خدمات مشاوره

تاریخ برگزاری: 27 بهمن1401

ساعت برگزاری: 10 الی 13 (پنجشنبه)

تاریخ برگزاری: 27 بهمن1401
group0
400000 تومان

قراردادهای طرح و ساخت و EPC

تاریخ برگزاری: 20 و 21 بهمن 1401
ساعت: 10 الی 13 و 16 الی 19 (پنجشنبه و جمعه)

مدرس: مهندس رضا ایکانی

تاریخ برگزاری: 20 و 21 بهمن
group0
1200000 تومان