نمایش دادن همه 8 نتیجه

بیمه در قراردادها

دوره آنلاین بیمه در قراردادها مدرس: دکتر ریاضی / دکتر امیری | تاریخ برگزاری: 7 و 8 تیر | 6…

تاریخ برگزاری: 7 و 8 تیر
group0
1700000 تومان

دوره کارشناس قرارداد (با هدف کسب مهارت شغلی)

دوره های آنلاین کسب مهارت های شغلی

تاریخ برگزاری: 26 اردیبهشت لغایت 18 خرداد 1403
group0
13500000 تومان
تاریخ برگزاری: 31 خرداد الی 30 شهریور
group0
21500000 تومان

صفرتاصد شرایط عمومی پیمان ( نشریه ۴۳۱۱)

تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت الی 25 خرداد 1403 | 20 ساعت

تاریخ برگزاری: 28 اردیبهشت لغایت 25 خرداد 1403
group0
5400000 تومان

فسخ و خاتمه پیمان ( تشریح و تفسیر ماده ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان )

دوره آنلاین فسخ و خاتمه پیمان مدرس: دکتر امید امیری | تاریخ برگزاری: 16 و 17 و 18 اسفند |…

تاریخ برگزاری: 16 و 17 و 18 اسفند
group0
2800000 تومان

کارشناس مترور، آنالیز و فهرست بها

مدرس: مهندس علی خرسندی

تاریخ برگزاری: 27 اردیبهشت الی ۱۷ خرداد
group0
4700000 تومان

مبانی پیمان و انواع قراردادها

دوره آنلاین مبانی پیمان و انواع قراردادها مدرس: مهندس علی خرسندی | تاریخ برگزاری: 31 خرداد و ۱ تیر |…

تاریخ برگزاری: 31 خرداد و 1 تیر
group0
1700000 تومان

نحوه برگزاری و شرکت در مناقصه

دوره آنلاین نحوه برگزاری و شرکت در مناقصه مدرس: مهندس مهدی حیدرنژاد | تاریخ برگزاری: 14 و 15 تیر |…

تاریخ برگزاری: 14 و ۱۵ تیر
group0
1700000 تومان