نمایش دادن همه 4 نتیجه

اصول تهیه و تنظیم قراردادها

شروع دوره: یکشنبه 17 مهر (آنلاین)

روز برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها (ساعت 17:30 الی 20:30)

group0
رایگان!

اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های بانکی

تاریخ برگزاری: 30 آبان و 2 آذر (آنلاین)

ساعت برگزاری:  17:30 الی 20:30

تاریخ برگزاری: 30 آبان و 2 آذر 1401
group0
695000 تومان

دوره فشرده و کاربردی ” امور مالی و مالیاتی”

شروع دوره: 1 خرداد 1402 (آنلاین)

برگزاری: روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 17:30 الی 20:30

تاریخ برگزاری: شروع: 1 خرداد 1402
group0
5750000 تومان

دوره فشرده و کاربردی “امور مالی و مالیاتی”

شروع دوره: دوشنبه 11 مهر1401 (آنلاین)

روز برگزاری: دوشنبه ها و چهارشنبه ها (ساعت 17:30 الی 20:30)

تاریخ برگزاری: پایان دوره
group0
رایگان!