نمایش یک نتیجه

دوازدهمین دوره جامع مدیریت قرارداد (با تمرکز بر قراردادهای پیمانکاری)

شروع ترم: 16 آذر 1402 / روزهای برگزاری: پنجشنبه ها و جمعه ها

ساعات آموزشی: 90ساعت (15 عنوان درس تخصصی)

تاریخ برگزاری: 16 آذر الی 18 اسفند 1402
group0
15300000 تومان