قیمت ۶۳۰۰۰۰۰ تومان

ویژگی های دوره
مبلغ سرمایه گذاری:
شش میلیون و سیصد هزار تومان
تعداد ساعات آموزشی:
36 ساعت
تاریخ برگزاری:
15 بهمن لغایت 9 اسفند | 4 هفته متوالی
ساعت برگزاری:
یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه | ساعت ۱7:30 الی 20:30

دوره آنلاین صفر تا صد پیمانکاری

مدرس: دکتر امید امیری | تاریخ برگزاری: ۱۵ بهمن لغایت 9 اسفند | ۴ هفته متوالی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به شماره زیر در واتساپ، تلگرام یا ایتا پیام دهید: 
(شهبازپور؛ مدیر دوره) 09369984207  

20 گام آموزشی این دوره:

گام اول: قوانین و مقررات بالادستی مرتبط با قرارداد های پیمانکاری

چه چیزهایی و چرا باید بدانیم؟ عقد باطل، شرط باطل، شرط ضمن عقد و غیره

گام دوم: سیستم های انجام پروژه PDS

از کجا شروع کنیم؟ روشهای اجرای سیستم پروژه (روش های ارجاع کار، اجرای پروژه،تامین منابع مالی، پرداخت)

گام سوم: انواع روش های انتخاب پیمانکار

الف) اقدامات قبل از انتخاب مناقصه گر)کارفرما چه کارهایی باید انجام بدهد(:

نحوه برآورد نمودن پروژه/ تهیه اسناد ارزیابی کیفی (معیارهای انتخاب پیمانکار)/ چگونگی تهیه و ارائه اسناد مناقصه

ب) اقدامات حین انتخاب مناقصه گر:

نحوه تکمیل اسناد ارزیابی و چگونگی امتیاز دهی از سوی مناقصه گزار/ انواع ضمانت نامه ها نحوه تهیه، تمدید، مسترد، ضبط ضمانت نامه ها / روش تهیه پیشنهاد قیمت از سوی مناقصه گر و نحوه بررسی و تصویب آن توسط مناقصه گزار

ج) اقدامات بعد از انتخاب مناقصه گر:

تعداد برندگان و نحوه اعلام برنده شدن و نکات ان/ انواع اعلام وصول، آزاد سازی ضمانت نامه ارجاع / تاریخ تهیه ضمانت نامه انجام تعهدات/آزاد سازی ضمانت نامه سایر شرکت کنندگان

گام چهارم: انعقاد قرارداد و روش تنظیم موافقت نامه

نکات تاریخ ها در پیمان و آثار حقوقی هر کدام از جمله تاریخ های انعقاد، تحویل کارگاه،شروع کار، مبادله، نافذ شدن و … / نحوه تهیه موضوع پیمان، اسناد و مدارک پیمان، تعیین ضریب پیمان تاریخ شروع کار مدت و …

گام پنجم: شرح تعاریف در قراردادهای پیمانکاری    

برنامه زمانبدی کلی و تفصیلی، تفاوت رئیس کارگاه و سرپرست کارگاه، زمان تهیه مصالح پایکار و نکات تائید، مبانی تاریخ پروژه

گام ششم: تشرح پنج مورد از تاییدات پیمانکار

نکات مطالعه اسناد، تامین نیرو و تجهیزات، مطلع از شرایط کار، اشنایی با قوانین مرتبط، عدم استناد به جهل در ارائه پیشنهاد

گام هفتم: تشریح تعهدات پیمانکار

کارگران و تعهدات نسبت به آنها: الف) استفاده از کارگران متخصص و مجرب داخلی و خارجی/ ب ) محل سکونت مناسب، آب آشامیدنی و روشنایی کافی / ج ) هویت کارکنان / د) محدودیت های بکارگیری / ه) لزوم کارنامه کارکرد روزانه / و) پرداخت دستمزد کارگران خود طبق قانون کار / ز) استفاده از کارگران منطقه تا حد ممکن/ ح) اجرای مقررات بیمه‌های درمانی و اجتماعی/ ط) تقبل مسئولیت اعمال کارکنان در مقابل کارفرما

سایر تعهدات: الف) مسئولیت حسن اجرای کار/ ب) برنامه کار و گزارش پیشرفت کار/ ج) هماهنگی با پیمانکاران دیگر / د) رئیس کارگاه شرح وظائف و اختیارات / ه) کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه‌گیریها / ی) ترتیب گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها / و) حفاظت تأسیسات زیربنایی و تغییر وضع آنها

انواع بیمه و روش بیمه نمودن پروژه و هزینه های مرتبط

نکات انتخاب پیمانکاران جز: نحوه انتخاب، مسئولیت کیفی و زمانی، حق و حقوق

انواع کار در شب و نحوه محاسبه هزینه آن

آثار باستانی و نشانی

گام هشتم: تحویل دادن کارگاه

الزامات تحویل کارگاه، محدودیت های پرداخت خسارت، کسور مربوطه

گام نهم: تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید

17 حالت انواع تغییر مقادیر و قیمت جدید و نحوه آنالیز قیمت جدید

گام دهم: تعدیل

الزام یا عدم الزام تعدیل، حالات مختلف تعدیل در قرارداد، نحوه محاسبه و پیش بینی شاخص تعدیل حاضر و آینده و تعیین تعدیل بابت قراردادهای فاقد شاخص تعدیل و تغییر ضریب تعدیل، چالش های پرداخت علی الحساب

گام یازدهم: تاخیرات و تنظیم گزارش تاخیرات

انواع تاخیرات، علل تاخیرات، نحوه تهیه و بررسی گزارش توجیهی (آنالیز) تاخیرات، موارد مطرحی ضرر و زیان ناشی از مجاز بودن تاخیرات مجاز از سوی پیمانکار، نحوه محاسبه جریمه تاخیرات

گام دوازدهم: نحوه تنظیم صورت وضعیت های موقت

زمان ارسال، نحوه تهیه، انواع صورتجلسات و الزامات آن، نکات بررسی، وظیفه کارفرما در تاییدات

روش و نکات تحویل موقت و تنظیم نواقص دوره تضمین، ایرادهای بعد از گواهی رفع نواقص و تفاوت صورتجلسه تحویل موقت و تصویب تحویل موقت

گام سیزدهم: نحوه تنظیم صورت وضعیت های قطعی

زمان ارسال، نحوه تهیه، نکات بررسی، وظیفه کارفرما در تصویب

گام چهاردهم: فسخ پیمان

گام پانزدهم: خاتمه پیمان

گام شانزدهم: تعلیق پیمان

عوامل تعلیق در شرایط عمومی پیمان و خارج از آن/ نحوه محاسبه هزینه های بالاسری و ماشین آلات در زمان تعلیق / ضرایب متعلقه به تعلیق / کسور قانونی به هزینه تعلیق 

گام هفدهم: صورتحساب و تسویه حساب

گام هجدهم: روشهای حل اختلاف و دعاوی

گام نوزدهم: شرح و نکات قراردادهای متر مربع زیر بنا

گام بیستم: مروری بر قراردادهای EPC و PC

پیش ثبت نام دوره

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام فرم زیر را پرکنید.

chat_bubble_outlineنظرات