نمایش 1–9 از 13 نتیجه

اصول تهیه و تنظیم قراردادها

شروع دوره: یکشنبه 17 مهر (آنلاین)

روز برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها (ساعت 17:30 الی 20:30)

group0
رایگان!

دهمین دوره جامع مدیریت قرارداد

شروع ترم: 3 آذر 1401(مدت زمان دوره:84ساعت)

ساعت 10 الی 13 (پنجشنبه ها و جمعه ها)

تاریخ برگزاری: 3 آذر 1401
group0
10750000 تومان

دوره آنلاین “بخشنامه نظارت یکپارچه سال 1401”

14 و 15 مهر 1401

ساعت 16 الی 19 (پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 14 و 15 مهر
group0
795000 تومان

دوره آنلاین “بیمه تامین اجتماعی در قراردادها”

تاریخ برگزاری: 28 و 29 مهر 1401

ساعت 10 الی 13(پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 28و29 مهر
group0
795000 تومان

دوره آنلاین “تعدیل”

تاریخ برگزاری: 18 مهر1401

ساعت 17:30 الی 20:30 (دوشنبه)

تاریخ برگزاری: 18 مهر 1401
group0
495000 تومان

دوره آنلاین “شرایط عمومی پیمان نشریه 4311”

تاریخ برگزاری: 21 و 22 مهر1401

ساعت 10 الی 13 (پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 21 و 22 مهر
group0
795000 تومان

دوره آنلاین “شرح ماده 29 شرایط عمومی پیمان”

تاریخ برگزاری: 5 و 6 آبان1401

ساعت 10 الی 13 (پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 5 و 6 آبان
group0
795000 تومان

دوره آنلاین “مسائل و نکات حقوقی در تنظیم قراردادها”

شروع دوره: 17 مهرماه 1401

روزهای برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت 17:30 الی 20:30

تاریخ برگزاری: شروع از 17 مهر 1401
group0
1700000 تومان

دوره آنلاین “نحوه برگزاری مناقصات و معاملات در سامانه ستاد”

تاریخ برگزاری: 28 و 29 مهر1401

ساعت 16 الی 19 (پنجشنبه و جمعه)

تاریخ برگزاری: 28 و 29 مهر
group0
795000 تومان