دکتر امید امیری

  • محقق و مشاور در امور نظام فنی و اجرایی
  • معاونت فنی اجرایی، مدیر پروژه، رییس کارگاه و مدیر امور قراردادها و پیمان رسیدگی چندین شرکت کارفرمایی، مشاور و پیمانکار از سال 1373 تا به امروز
  • تدریس بیش از 1100 دوره بلند مدت و کوتاه مدت دستگاه های اجرایی کشور، پیمانکاران و موسسات در سراسر کشور در طی 20 سال
  • تالیف و جمع آوری 7 اثر در خصوص مباحث نظام فنی و اجرایی کشور
  • ارائه بیش از 110 مقاله علمی در کنفرانس های بین المللی و ملی